Door het bezoeken van deze website aanvaardt u, de Gebruiker, onderstaande gebruiksvoorwaarden.
"Linne Bie", "Kleine Leon", "Kleine Rosalie", "Gustave", "Olivia" en alle figuurtjes, tekeningen en creaties op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en zijn de exclusieve eigendom van Caroline Dierckxsens.
Geen enkel onderdeel van deze website mag gereproduceerd of medegedeeld worden zonder de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Caroline Dierckxsens.

Alle persoonlijke gegevens die verzameld werden in het kader van uw bezoek aan deze website of in het kader van een aankoop via deze website kunnen opgeslagen worden door Caroline Dierckxsens. U kan gecontacteerd worden in de toekomst en Caroline Dierckxsens behoudt zich het recht voor om u te informeren met betrekking tot de producten en diensten die door haar worden aangeboden. U hebt het recht om aan Caroline Dierckxsens een verbetering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen door haar een e-mail te sturen.

Caroline Dierckxsens wijst enige en alle aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of moreel, geleden of opgelopen door het gebruik van deze website en veroorzaakt door ofwel de Gebruiker, ofwel door derden.

De rechtbanken van Brugge, Belgiƫ zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eender welk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website en/of bovenstaande gebruiksvoorwaarden, en het Belgisch recht zal exclusief van toepassing zijn.Linne Bie & Co, All rights reserved.